top of page

PROJECTEN

 

 

 

 

Think2Link inititeert en ondersteunt het project Krachtbronnen. Krachtbronnen wil dat kinderen van 9 t/m 12 jaar in het basisonderwijs zich ontwikkelen op sociaal- emotioneel gebied, goed voorbereid worden op de multiculturele samenleving, nadenken over hun eigen visie op het leven en zich ontwikkelen tot verantwoordelijke burgers. Daarom integreert het de domeinen ‘sociaal-emotionele ontwikkeling’, ‘levensbeschouwing’ en ‘actief burgerschap’ in een digitaal lespakket voor de bovenbouw van de basisschool (groep 6, 7 en 8).

Krachtbronnen in het kort:

  • Het lespakket wordt ontwikkeld voor álle Nederlandse basisscholen – zowel bijzonder, openbaar en scholen met verschillende didactische visies – als basis die ieder kind zou moeten krijgen.

  • Het lespakket is digitaal en wordt ondersteund door een werkervaringsboekje voor de leerlingen en is flexibel in te zetten naar gelang de wensen van de school. De leerling staat centraal.

  • Krachtbronnen traint leerlingen op diverse 21ste eeuwse vaardigheden zoals sociale- & culturele vaardigheden, creatief denken en kritisch denken.

  • Krachtbronnen wordt praktijknabij ontwikkeld door co-creatie met scholen. Het materiaal wordt zo ontwikkeld dat het gemakkelijk in te zetten is door elke leerkracht.

  • Krachtbronnen bevordert sociale cohesie en wederzijds respect. In plaats van anti-pest programma’s in te zetten (symptomatische aanpak) kan beter preventief te werk worden gegaan.

  • Kinderen kunnen zich met Krachtbronnen op een brede manier ontwikkelen en denken na hoe zij kunnen bijdragen aan de opkomende participatiemaatschappij.

  • Het project is uitermate geschikt voor samenwerkingsscholen waarbij door krimp openbare scholen en bijzondere scholen samenwerken.

  • Het project is zeer geschikt voor 'zwakke scholen' waar een onprettig schoolklimaat heerst.

  • Het project wordt tegen niet-commerciële prijzen op de markt gebracht. Hierdoor is Krachtbronnen zowel inhoudelijk als kostentechnisch laagdrempelig.

  • Krachtbronnen wordt ondersteund door praktische handleidingen voor de leerkracht, een online ouder-community voor ontmoeting en uitwisseling en extra activiteiten om de doelen te ondersteunen.

 

Meer informatie op www.krachtbronnen.nl

 

Kunt u zich helemaal vinden in onze doelstelling en wilt u ons helpen met onze projecten? Steun ons dan en doneer aan Stichting Think2Link. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Heeft u een interessant project voor Think2Link dat helemaal binnen onze doelstelling past? Stuur dan een mailtje naar info@think2link.nl. Misschien dat we wat voor elkaar kunnen betekenen.

bottom of page