top of page

BELEID

 

Filosofie van Think2Link

We leven in een voornamelijk materiële en individualistische wereld waarin presteren vaak de overhand heeft. Om tegenwicht te bieden zijn processen van bewustwording en persoonlijke ontwikkeling nodig. Je kunt een ander pas begrijpen als je ook bewust nadenkt over wie jij bent en wat jij belangrijk vindt. Ook kennisoverdracht draagt bij aan die bewustwording van jezelf en anderen. Het woord ‘Think’ (denk) uit de naam Think2Link slaat hierop terug. Het tweede deel ‘Link’ slaat terug op het verbinden van mensen. Om tot een samenleving te komen waar respect, tolerantie en sociale cohesie vanzelfsprekend zijn, dienen mensen elkaar te leren begrijpen en op een goede, constructieve manier met elkaar en elkaars ideeën in aanraking te komen.

 

Dit vraagt om duurzame, creatieve, bevlogen ideeën en initiatieven. Stichting Think2Link helpt deze om te zetten in praktische projecten en deze financieel te steunen. Meer lezen over ons beleid? Download dan het beleidsplan hiernaast.

 

ANBI-status

Think2Link heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beoogende Instelling). Als deze status is toegekend zijn donaties aan de stichting onder voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.  

 

Verslaggeving

Wij publiceren elk jaar een actueel jaarverslag met een financiële verantwoording. 
Naast een financiële verantwoording maken wij elk jaar een inhoudelijke verslag van de activiteiten
.

 

Verplichte verslagvorm

Vanaf 2021 zijn ANBI-stichtingen verplicht de verslaggeving te doen aan de hand van een standaardformulier waarin zowel de inhoudelijke als financiële verantwoording is terug te vinden. Daarom zijn de financiële en inhoudelijke verslaglegging vanaf dat jaar samengevoegd. Het meest recente verslag is te downloaden in de rechterkolom. Via de knop archief kunt u ook de verslagen van vroegere jaren raadplegen. 

bottom of page